Udlejningsbetingelser

Generelle oplysninger

Administrations- og juridiskadresse: Lunch Fork Media · Hestkøblund 40 st · 3460 Birkerød · CVR: 36280522

Kontaktoplysninger: udlejning@lunchforkmedia.dk

Priser

All priser er pr. dag, ved flere dages leje, beregne prisen efter pris tabel.

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser. Endvidere forbeholder Lunch Fork Media sig muligheden for at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte og udlejede varer.

Ved reservation/booking oplyses der om det valgte er udlejede på valgte datoer.

Afhentning og afleveringstidspunkt sker efter aftale dog ikke før 9 og efter 21.

Forsikring og ansvar

Lejer er 100% økonomisk ansvarlig over for udlejer og eventuelt tredjeperson, i tilfælde af at lejer eller lejers gæster forsager skade på det lejede udstyr eller at udstyret bortkommer.

Dette omfatter tillige tab for udlejer i reparations- eller erstatningssagsperioden. Lejer er forpligtig til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr.

Udstyret må ikke fremlejes og det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Lejer er ansvarlig for at opbevare og transporter det lejede forsvarligt.

Udlejers ansvar

Udlejer har intet ansvar overfor lejer i tilfælde af f.eks. ildebrand, personskader eller lignende, hvis det lejede er årsag til dette. Dette gælder også eventuelle tab for lejer i sådanne tilfælde.

I tilfælde af, at det lejede udstyr ikke fungerer efter hensigten, hæfter udlejer maksimalt for et beløb tilsvarende lejeprisen for det lejede udstyr.

Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inklusiv advokater, retsgebyrer eller lignende, 100% både for udlejer og lejer, i tilfælde af eventuelle retsager forbundet med udlejningen. Lejer erklærer sig ved indgået aftale at være inforstået med ovenstående betingelser.

Lejer forpligter sig til at returnere eventuelle ledninger og lignende i pænt oprullet stand og adskilt fra andet udstyr. Overholdes dette ikke faktureres yderligere kr. 150,00 inkl. moms for dette.

Særlige

Ved visse vare, vil der være depositum, det gælder blandt andet særlige rekvisitter.

Depositummet betales ved booking, eller senest ved afhentning.

Aflysninger

Ved aflysning senere end 48 timer inden aftalte afhentning/afleveringstidspunkt eller udeblivelse på 1. lejedag faktureres det fulde beløb for denne/disse dag(e).

Aflysning sker tillige til udlejning@lunchforkmedia.dk

For sen returnering

Ved for sen returnering uden foregående aftale faktureres kunden for tabt fortjeneste af produktet i perioden, med fuld dagsleje pr. døgn uden eventuel opnået rabat. Kontakt os hurtigst muligt hvis du ikke kan returnere til den aftalte tid.

Betalingsbetingelser

Der betales ved bankoverførelse et par dage før alternativ kontant ved afhentning.,

Lejer erklærer sig ved indgået aftale at være indforstået med ovenstående betingelser.